Årsmöte 2017

Måndag 6 mars 2017, kl 14.00 – 16.00

Plats: Sudieförbudet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro

Efter sedvanliga årsmöteshandlingar fick de närvarande lyssna på Even Mathisen, ordförande för SeniorNet i Karlstad berättade avspänt om klubbarbetet i Karlstad. Klubben har funnits i bara 5 år och har över 300 medlemmar. Imponerande bra jobbat! Efter presentationen fick åhörarna ställa frågor till Even och vi fick många värdefulla tips om hur man kan utveckla klubbarbetet. Det är olika förutsättningar för de olika klubbarna, det känner vi till. T ex klubben Karlstad har egna lokaler genom kommunen i ändamålsenliga lokaler och med utmärkta uppkopplingsmöjligheter. Örebroklubben ska i möjligaste mån ta till sig av råden från Karlstad.

Efter en innehållsrik eftermiddag med fikapaus och kort mingel var det dags för att avtacka avgående ordförande Ann-Marie Petersson och avgående  revisor Hans Fogelberg med blommor. Gästföreläsaren Even M fick givetvis också en blombukett att ta med sig hem till Karlstad.

För den som vill ta del av årsmöteshandlingar klicka här  SN årsmöte 2017

Tekniken binder oss samman!

Vår nyvalde ordförande Lillemor Olsson var tyvärr förhindrad att delta men styrelsen kunde ändå med hjälp av Skype konstituera sig efter årsmötet.  Avstånden krymper och trots en lite svajig bild kändes mötet helt ok.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 20170311/tb

 

Top