Lasse Lind

Lasse L(Intervju ME, december 2014)

Vi träffas på Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro. Lasse är medhjälpare i de tekniska studiecirklarna samt i utbildningar om iPad som SeniorNet har där.

Hur hittade du till SeniorNet i Örebro?

Jag är ordförande i en av Frimurarnas enheter i Örebro och jobbar därför administrativt i föreningen. Vi köpte en ny dator med Windows 8 hösten 2013 och ingen av oss  förstod ens hur vi skulle starta och stänga av den, fastän många av oss var vana datoranvändare. Men en av våra medlemmar kunde tipsa oss om studiecirklar hos SeniorNet, jag gick med i föreningen och lärde mig Windows 8 och nu hjälper jag till med utbildningar själv.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är född och uppvuxen i Borlänge, gjorde lumpen i Falun och var sedan FN-soldat på Cypern. Där väcktes mitt intresse för polisyrket och jag sökte till Polishögskolan 1968. Som färdig polis blev jag placerad i Örebro län och de tre första åren tjänstgjorde jag i Hällefors, men sedan 1972 har jag varit verksam i Örebro. Jag har varit ordningspolis och utredare på våldsroteln. Den 1 januari 1985 började jag som utredare på säkerhetspolisen (SÄPO) i Örebro. Jag har sedan 1989 varit dess lokala chef, som till en början omfattade endast Örebro län. 1995 blev jag chef för region Nedre Mellersta, en av SÄPOs fem regionala enheter, omfattande sex län i Mellansverige. Då ingick jag också i SÄPOs operativa ledningsgrupp, där vi hanterade alla SÄPOs pågående ärenden.

(Men när jag ber honom berätta något spännande från sitt jobb säger han bara att sådant kan han inte berätta, men tillägger att han kan intyga att verkligheten överträffa dikten.)

SÄPO samarbetar mycket med andra myndigheter och organisationer, något man måste för att nå framgång i sitt uppdrag att bekämpa terrorister och brott som riktar sig mot demokratin. SÄPO var tidigare en mycket sluten värld men har blivit allt mera öppet. Man behöver samarbeta med andra för att kunna komma till rätta med den här typen av brott.

Lasse är också utbildad livvakt men har bara haft ett enda sådant uppdrag. Det var när kungen fyllde 40 år. Hur många av oss kommer ihåg att det var just då Tjernobylolyckan inträffade?

– Beskriv dig själv med tre ord.

Otålig, hjälpsam, snäll.

– Egenskap du vill förbättra?

Jag vill ha bättre tålamod.

– Intressen?

Jag har varit mycket intresserad av utförsåkning på skidor. Nu blir det mest löpning, jag springer tre gånger i veckan och styrketränar tillsammans med gamla arbetskamrater i polishuset.

– Läser du mycket?

Mest facklitteratur men även skönlitteratur. Favorit är Torgny Lindgren, jag har läst alla hans böcker.

– Vart reser du helst?

Till Öland. Jag har rest en del både i jobbet och privat, men nu vill jag helst vara på Öland. Min mor var född och uppvuxen i Borgholm så jag har en del av mina rötter där.

– Vad lyssnar du på i musikväg?

Helst klassisk, framför allt Mozart. Jag skulle vilja spela själv, jag spelade tvärflöjt som barn och ångrar att jag inte fortsatte.

– Något som gör dig riktigt glad?

Barnbarnen.

– Någor som gör dig arg?

Orättvisor.

– Har du någon förebild?

Det skulle i så fall kunna vara Dag Hammarskjöld.

– Viktigast i ditt bagage?

Mobil och surfplatta (har lärt mig att ladda ner och läsa böcker på plattan).

– Något du skulle vilja ha råd att köpa?

Ett stort sommarhus på Öland.

– Din syn på datasäkerhet?

Jag litar på bankID och sköter mina bankkontakter via datorn.  Jag lagrar mina bilder i Molnet men är förstås medveten om att om någon vill ta sig in i min dator, så gör han/hon det. Gränsen för mig går vid Facebook, det använder jag inte. Generellt gäller att vara mycket rädd om sina lösenord.

–  Vad tror du om framtiden för SeniorNet?

Seniornet har absolut framtiden för sig. Utvecklingen inom området går så snabbt att man onekligen har nytta av att vara med i en dataförening av den här typen. Men man bör satsa mera på marknadsföring, många känner inte till föreningen. Inriktningen behöver inte vara avancerad, cirklarna kan vara grundläggande och innehålla det man behöver kunna för att sköta det vardagliga, som t.ex. sin ekonomi.  Själv använder jag datorn till att maila, läsa tidningar, googla, sköta bankkontakter, lite Skype. Jag spelar aldrig spel. Och som jag nämnde tidigare är jag ordförande i en förening och sköter mycket för den via mail.

– Budskap till SeniorNet-medlemmar?

Bra idé att vara cirkelledare, det är roligt och man lär sig mycket själv på det. Och som cirkelledare får man delta i den interna studiecirkeln för dem som jobbar i föreningen, trevligt och nyttigt.

– I veckan läste vi om att en ny Rikspolischef kommer att tillsättas från 1 januari 2015, Dan Eliasson. Känner du honom och kan berätta något?

Jag vet bara att han är generaldirektör för Försäkringskassan och har varit hårdrockare. Jag känner honom ganska väl sedan han var biträdande SÄPO-chef. Han är från Garpenberg i Dalarna och han är en otroligt duktig jurist som handlagt många polisärenden och SÄPO-frågor. Han kommer att bli en mycket bra chef i den nya sammanhållna organisationen. Han är mycket klok och sätter sig aldrig på några höga hästar. Kort sagt, en genuint hygglig och duktig person med fötterna tryggt förankrade i jorden.
—————————————
Faktaruta 1.
Lasse Lind – är medlem i SeniorNet, Örebro. – är född 1946. – är handledare i studiecirklar om surfplattor och teknik. – är född och uppvuxen i Borlänge. – gjorde militärtjänst i Falun. – var FN-soldat på Cypern. – utexaminerades från Polishögskolan 1969 och flyttade till Örebro. – placerades som polis i Örebro län samma år. – tjänstgjorde i Hällefors 3 år. – ordningspolis, utredare på våldsroteln, regionchef på SÄPO i Örebro. – är gift, har två barn och sex barnbarn.

———————————————————–
Faktaruta 2 SÄPO (Säkerhetspolisen) är en enhet inom Polisen, men blir egen myndighet 1 jan 2015. SÄPOs roll och uppdrag är att skydda demokratin, det vill säga försöka förhindra spionage, terrorism och annat som kan hota Rikets säkerhet och den svenska demokratin. SÄPO har fem verksamhetsområden; kontraspionage, kontraterrorism, säkerhetsskydd, författningsskydd och personskydd. Personskyddet står för 44 % av SÄPOs kostnader.  SÄPO har huvudkontor i Stockholm och fem regionala enheter, varav en, Nedre Mellersta, har kontor i Örebro. Den enheten omfattar Jönköpings, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Dalarnas och Örebro län. SÄPO har över 1 000 anställda

(Margit Emilsson, dec 2014)