MargitsBlogg

20181114
13 nov  hade föreningen styrelsemöte. Det diskuterades en del om  det besök i föreningen som Seniornet Swedens nya  ordförande Rose-Marie Frebran ska göra i Örebro. Hon ska delta i ett medlemsmöte på eftermiddagen tisdagen den 27 nov. SeniorNet Swedens årsmöte ska vara i Örebro 7-8 april 2019 och det är mycket som ska ordnas inför det.

Vi diskuterade också vårens cirklar och IT-caféer. Vi kommer att hålla alla möten och sammankomster på Vuxenskolan, inget blir kvar på Kulturhuset.  Det är bra eftersom tillgängligheten inte är så bra där.

Om någon har önskemål om tema på IT-café så skicka mig ett mejl eller ring. Ju fler som önskar samma ämne, ju större chans att vi väljer det. (Min mejladress och mitt tel nr finns under fliken Support.)

IT-caféerna fortsätter i vår på tisdagarna  kl 14-16 och de flesta gångerna ska vi vara i sal Beatles.  Öppet hus har preliminärt planerats till 22 jan och cirklar  och It-caféer kommer nog igång i början av februari.

SeniorNet Örebros årsmöte kommer att hållas i slutet av mars.

I mitten av januari anslår vi vårens schema på hemsidan, Information till de som ej har mejladress
går ut ungefär samtidigt.

Föreningen har idag 293 medlemmar och ökar.

Stockholmsresa
Den 8 nov var vi en grupp från Seniornet i Örebro som var med på en bussresa till Stockholm. Det var Länsstyrelsen som bjudit in oss som tack för att vi deltar i deras projekt om betallösningar. Förutom Google besökte vi Tekniska muséet. Det var en mycket trevlig resa med bra service, god mat och många intressanta diskussioner. Tjejen på fotot gjorde en imponerande proffsig genomgång av ett intressant ämne. På bussen berättade Axel från Länsstyrelsen om TV-programmet han var med i 2016. Det var ”Hela Sverige bakar” och han kom fyra i tävlingen. Då var han 18 år! Han har lovat att vi ska få några recept till vår hemsida.Besöket på Tekniska muséet hade vi gärna haft lite längre tid för, men det var också skönt att vara hemma igen innan det var alltför sent.

Hjärtligt tack Josefin, Åsa, Axel m.fl. för den fina resa ni bjöd oss på!

Handledarträff
22 oktober hade SeniorNet Örebro en handledarträff. Vi diskuterade höstens cirklar och vad vi eventuellt ville ändra inför våren. Vi har ett 20-tal cirkelledare, men behöver fler. Att vara cirkelledare är ett inspirerande, tacksamt och roligt jobb, helt ideellt. En av fördelarna är den interna utbildning vi får, samt att man lär sig mycket själv på att leda cirklar eller att vara medhjälpare till andra cirkelledare.

Efter lunch hade Per Tegevi en bra genomgång av Office 365 med oss. O365 är något som vi har fått som en donation från Microsoft. Programsviten är avsedd för företag, men de ger den också till ideella föreningar. Det är bl.a. kontorsprogram som Word, Excel m.m. men också Skype och OneDrive. O365 har en enhetlig miljö som gör det lätt att samarbeta med varandra i föreningen.
På allmän begäran från deltagarna så kommer vi att få en fortsättning på utbildningen inom några veckor./ME

Projekt Betaltjänster
SeniorNet Örebro deltar i Länsstyrelsens projekt om ökade insatser för  användning av digitala betalningslösningar bland seniorer. Vi besöker seniorboenden tillsammans med representanter från Länsstyrelsen och IT-guider. Vi sonderar intresset och ska göra en utvärdering snart. Sedan bestämmer Länsstyrelsen hur man ev ska gå vidare.

Tisdag 16 okt hade vi för tredje gången en  trevlig och välbesökt träff på Seniorboendet på Rudbecksgatan. Många frågor hanterades, mest om mobil e-legitimation och Swish.
Cirka 20 deltog förutom vi från projektet. Några hade surfplattor men de flesta hade en smart telefon.  Några av de boende är vana att sköta sina bankärenden via Internetbanken, men de flesta ville ha hjälp med att komma igång med det. ÖBO har lovat att installera en PC med Windows 10 och Internetuppkoppling i gemensamhetslokalen, användbar både för studiecirklar och för övning för de som inte har egen dator eller surfplatta./ME

Seniormässan lördag 6 okt på Conventum.
Vi deltog med ett välplacerat bord som fick många besök. Brita, Inge, Terttu, Lennart, Ronald, Vera, Margareta, Ann-Mari och jag bytte av varandra. Vi upplevde att intresset var större och seriösare än tidigare år. Intresset utmynnar nog främst i fler anmälningar till cirklar i vår, så i dagsläget kan vi inte mäta det. De inlämnade intresseanmälningarna kommer vi att svara på per telefon eller brev, beroende på frågorna./ME

IT-café
Vårt IT-café den 9 okt var ganska välbesökt, omkring 20-25 hade vågat sig ut i regnet. Efter genomgång av Per Tegevi om vad man ska tänka på när man har köpt ny dator, surfplatta eller telefon  hade vi som lyssnade onekligen fått mycket att tänka på  och vi hade många frågor. Det handlade om val av fabrikat, bredbandsleverantörer, mobila lösningar, kopplingar till TV, kostnader, säkerhet  m.m. Nyttigt för oss med både gammal och ny utrustning.
Även kaffepausen gick åt till frågor. Sedan blev det också ganska många supportfrågor, så vi var kvar till kl 16.00/ME

Pågående cirklar
F n pågår 18 studiecirklar och några ytterligare kommer att börja i oktober och november. Sammanlagt deltar nu  cirka 130 medlemmar i studierna. Cirklarna är olika långa och omfattar  9-18 timmar och vi genomför dem i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Enstaka lediga platser finns kvar  i de cirklar som startar i november.
20181012/ME
.
Besök i Kopparberg
Måndag 1 okt var ordförande i vår förening och jag på mässa i Kopparberg. Vi hade ett bord i deras gamla fina församlingshem. Det var många besökare som lyssnade till mycket bra information som hölls av bl.a. flera representanter från Region Örebro, Länsstyrelsen, ansvariga från kommun, polisen m.fl. Det var många intressanta frågor om möjligheter och risker med digitalisering som togs upp.
Fler än vi hade bord där, t ex Länsstyrelsen, Nerikes Allehanda, två banker, IT-guiderna, SPF och PRO. Det var ett bra ställe för att skapa kontakter och dela ut våra Broschyrer. /ME
.
Uppdaterad 20181024/ME