Om oss

SeniorNet Sweden är en ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle. Grundidé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Du hittar massor av information på hemsidan: seniornet.se
SeniorNet Örebro med ungefär 300 medlemmar är en av 45 lokala klubbar. Vi har verksamhet i Örebro län och välkomnar alla som vill vara med.
Medlemsavgiften är 250 kronor för 12 månader.

Hitta till oss

SeniorNet Örebro studiecirklar och IT-caféer håller vi normalt i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler,  Fabriksgatan 8, Örebro och på Skolvägen 10-12 i Kumla (i fd John Norlander Gymnasiet 1 tr – hiss finns). Några informationsträffar bokar vi i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro. Aktuell information om tid och plats för aktiviteter hittar du under menyfliken: Verksamhet/Örebro

Studiecirklar

Utbildning är basen i vår verksamhet. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ordnar vi studiecirklar. ”Äldre lär äldre” är grundtanken. I små grupper, med låga avgifter och lokaler mitt i stan hjälper vi varandra att komma underfund med datorvärldens mysterier.

Alla jobbar ideellt och vi är inte anslutna till någon politisk eller ideologisk organisation. Medlemmar är med och bestämmer vilka cirklar som ska starta och påverkar innehållet. Vill du delta mer aktivt som cirkelledare är du mer än välkommen, klicka på länken  Intro.Cirkelledare

Support

Vi har en supportgrupp som hjälper våra medlemmar med datorproblem. Våra handledare hjälper också gärna till. Du hittar mer information om det under menyfliken: IT Support

Träffar

Tisdagar kl. 14-16 (vi började 12 september, 2017) träffas vi på Järnvägsgatan 8 i Örebro (Kulturens Hus).  Vid dessa datacaféer är alla välkomna att diskutera olika teman och fika tillsammans. Vi ordnar även andra sammankomster med IT – tema. Du hittar aktuell information på Startsidan.

Rabatter

Som medlem i SeniorNet erbjuder en rad företag särskilda förmåner och rabatter. Du hittar dem på hemsidan för SeniorNet Sweden. https://seniornet.se/medlemskap/medlemssidor/rabatter/.

 

Alla är välkomna i vår förening!

Kontaktuppgifter finns under menyn: Styrelsen.

 

 

 

190213/pt

 

 

Top