Om Studiecirklar

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och utbildningen bedrivs normalt i lokaler med adress Fabriksgatan 8 i Örebro. Generellt gäller att en cirkel har 6-10 deltagare och vi träffas 3-4 gånger. Varje utbildningstillfälle omfattar tre lektionstimmar (45 min). För att anmäla dig till en cirkel krävs giltigt medlemskap i vår förening.
Kostnaden för en cirkel oavsett antal träffar är 200 kronor. Några av cirklarna använder tryckt material. I de fallen tillkommer kostnad för kopiering eller inköp.
Vi delar upp verksamheten i två terminer. Varje termin inleds med en informationsträff där planerat utbud presenteras. Vilka cirklar som erbjuds varierar och beror på efterfrågan och tillgång till ledare. SeniorNets cirkelledare arbetar ideellt under mottot:

Seniorer lär seniorer IT.

I några av cirklarna finns dokumentation på SeniorNet Swedens hemsida. För att se materialet där måste du vara inloggad med ditt medlemsnummer och lösenord.
Aktuellt utbud ser du om du klickar den här länken: Cirklar våren 2018
Om du vill anmäla dig till en cirkel eller har frågor om SeniorNets utbud så kontakta: Margit Emilsson, 076-888 21 87, orebro@seniornet.se

Här följer en beskrivning av några cirklar.

Grundcirklar i Datoranvändning

Ettan (Nybörjare)

Starta/stänga av datorn, logga in, hantera mus/tangentbord, skrivbordet/startmenyn, starta/stänga ett program/appar, ansluta till internet, söka/öppna/stänga webbsidor, skapa mejlkonto, skicka och ta emot mejl, microsoft-konto.

Den här cirkeln vänder sig till dig som nyligen börjat använda datorer. Du lär dig söka information på internet och att skicka och ta emot e-post. Vi träffas sex gånger och det finns goda möjligheter till övningar i lugnt tempo.

Innehållet är inspirerat av utbildningsmaterialet ”Ettan” som finns på SeniorNet Swedens hemsida: https://seniornet.se/studiematerial/om-seniornets-utbildningar/

Tvåan (Vana användare)

Datorsäkerhet, boka och betala på internet, E-post – Webbmejl/Installerat program, använda epost, ordbehandling, utforskaren

När du kan ta dig ut på internet, skicka och ta emot mejl och vill veta mer om datorns möjligheter är det dags för Tvåan. Vi träffas sex gånger och pratar om datasäkerhet och om hur datorn hålls uppdaterad och funktionell. Vi lär oss lite om att handla på internet och om vilka tjänster våra vanligaste banker erbjuder. Fortsatta övningar med E-post hantering. Till exempel hur flera konton samlas på samma ställe och hur du skickar bilagor i e-brev. Introduktion till ett enkelt skrivprogram och information om hur det vi lagrar på datorn är sorterat.

Innehållet är inspirerat av utbildningsmaterialet ”Tvåan” som finns på SeniorNet Swedens hemsida: https://seniornet.se/studiematerial/om-seniornets-utbildningar/

Trean (Vana användare)

Fönsterhantering, Skapa/Organisera – mappar och undermappar, Flytta/Kopiera filer, Lagringsmöjligheter – hårddisk/USB-minne/Molnet, Säkerhetskopiering

Bildöverföring från kamera/telefon till dator och tips och råd om hur du får ordning bland dina bilder och dokument är ämnen som vi tar upp i den här cirkeln. Vi träffas fyra gånger.

Innehållet är inspirerat av utbildningsmaterialet ”Trean” som finns på SeniorNet Swedens hemsida: https://seniornet.se/studiematerial/om-seniornets-utbildningar/

Nyheter i Windows 10

För dem som behärskar momenten i Ettan, Tvåan och Trean i äldre operativsystem och vill lära sig hur det fungerar i Windows 10.

Cirkeln riktar sig till deltagare med tidigare datorvana från Windows 7 och/eller Windows 8 och som även prövat på Windows 10 men vill veta mer. Under cirkeln kommer vi systematiskt att gå igenom nyheterna i Windows 10 med speciell vikt på inställningar, hantering av appar och den nya webbläsaren Edge. Samtidigt tar vi även upp de svårigheter som deltagarna har mött i detta operativsystem. Fyra utbildningstillfällen.

Övningscirkel (Datorträna med handledning)

Cirkeln är för dig som är ovan vid att använda dator. Du kan komma med frågor och vi hjälps åt så du kan komma vidare. Vi gör sökningar av olika slag på internet, övar ordbehandlingsprogram, skapar och använder e-post efter cirkeldeltagarnas önskemål. Här har vi flera ledare för att kunna ge personligt anpassad handledning. Vi träffas varannan vecka, totalt fyra gånger.

Sociala medier (även för användare av smarta mobiler/surfplattor)

Den här cirkeln som omfattar fyra tillfällen behandlar grunderna i program som Facebook, Messenger och Instagram. Du lär dig att skapa konton och hur du gör för att hålla kontakt med vänner och andra som delar dina intressen.

Grundcirklar för smarta mobiler/surfplattor

Androidsystem (Surfplattor och smarta mobiler)

Hantera appar, söka information på internet, hantera e-post, grunder i banktjänster och att handla på internet. Hantera kamera och bilder. Den här cirkeln omfattar fyra träffar och vänder sig till ovana användare.

Apples (Surfplattor och smarta mobiler)

 Vi träffas tre gånger i den här nybörjarcirkeln. Vi lär oss om Apple-Id, grunder i app-hantering och vi tittar på några vanliga användningsområden.

Fördjupningscirklar

Lär Känna Din Dator (För datorvana med förkunskaper motsvarande 1-3 ovan)

Studiecirkel För dig som har en dator med operativsystemet Windows 10. Deltagarna utforskar den egna datorns möjligheter tillsammans med en installatör. Vi träffas tre onsdagseftermiddagar med olika teman: Hårdvara (Datorns delar, Externa enheter, Drivrutiner). Mjukvara (Operativsystem, Webbläsare, Program och Appar). Problem (Virusskydd, Brandvägg, Felsökning, Städa datorn)

Molnlagring (För datorvana med förkunskaper motsvarande 1-3 ovan)

I den här studiecirkeln pratar vi om program och lagringsmöjligheter som vi kan använda med webbläsare och internetuppkoppling.

Vi träffas tre onsdagseftermiddagar med följande teman: Molntjänster? (Hur fungerar det? Vad finns ”där uppe”?) OneDrive (Microsofts lösning med program och lagring i molnet) Google Drive, Dropbox, m.m. (Vi jämför olika lösningar.)

Foto och bildredigering (För datorvana med förkunskaper motsvarande 1-3 ovan)

Flytta bilder från kamera/telefon och spara bilderna i datorn. Hur och var lagras dessa? Den här cirkeln tar också upp lite om bildredigering och hur de kan användas och visas för andra.

Introduktion för Cirkelledare

SeniorNet Örebro utbildar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan nya Cirkelledare. De ämnen vi behandlar är t.ex.

SeniorNet – Bakgrund, målsättning, webbplatser, verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan – Vad är en studiecirkel? Samarbetet SV-SN.

Hjälpmedel – Material, teknisk utrustning, Office 365.

Vår cirkelverksamhet – Vilka finns och vad saknas, redovisningsrutiner.

Att vara cirkelledare – Tips och stöd.

De här cirklarna startar fortlöpande och omfattar normalt fyra tillfällen.

 

Uppdaterad 180119/pt