Om studiecirklar

Vi delar upp verksamheten i två terminer. Varje termin inleds med en informationsträff där planerat utbud presenteras. Vilka cirklar som erbjuds varierar och beror på efterfrågan och tillgång till ledare. SeniorNets cirkelledare arbetar ideellt under mottot: Seniorer lär seniorer IT.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och utbildningen bedrivs normalt i lokaler med adress Fabriksgatan 8 i Örebro. Generellt gäller att en cirkel har 3-10 deltagare och vi träffas 3-6 gånger. Varje utbildningstillfälle omfattar tre lektionstimmar (45 min). För att anmäla dig till en cirkel krävs giltigt medlemskap i vår förening.

Kostnaden för de cirklar vi har i grundutbudet är 200 kronor. Några av cirklarna använder tryckt material. I de fallen tillkommer kostnad för kopiering eller inköp. För att delta i cirkel behöver du ha viss datorvana och ett användarkonto för det operativsystem du använder. Du behöver också en E-postadress. Vill du ha hjälp med det så förmedlar vi kontakt.

Aktuellt cirkelutbud i Örebroklubben ser du på vår startsida: orebro.seniornet.se

När du vill anmäla dig till en cirkel eller har frågor om SeniorNets utbud så kontakta respektive cirkelledare eller mejla till: orebro@seniornet.se.

 

Uppdaterad 220927/pt