Styrelsen

 

 

Ordförande:  Lasse Lind, larstlind@icloud.com, tel 0702-14 90 05

 

 

 

 

Vice Ordförande:  Elisabeth Jansson, elisabeth.kumla@gmail.com, tel 070-6858203

 

 

 

 

Kassör och webbmaster:
Terttu Bohlin, terttu.bohlin@gmail.com, tel 0706-81 17 36

 

 

 

 

Sekreterare: Kerstin Warbäck, kerstin.warback@gmail.com, 0702-15 25 07

 

 

 

 

 

Lennart Gunnarson, lennart.gunnarson@gmail.com, tel 0723-15 13 12

 

 

 

Ersättare:

 

Lasse Nilsson, lasse.nilsson@trallingen.se

 

 

 

 

Brita Alsterå, britaalstera@outlook.com, tel 070-8101174 

 

 

 

 

Uppdaterad 20210730/pt