Styrelsen

Ordförande:  Lasse Lind, larstlind@icloud.com, tel 0702-14 90 05

 

 

 

Vice ordförande:  Brita Alsterå, britaalstera@outlook.com, tel 070-8101174 

 

 

 

Kassör och webbmaster:
Terttu Bohlin, terttu.bohlin@gmail.com, tel 0706-81 17 36

 

 

 

Sekreterare: Kerstin Warbäck, kerstin.warback@gmail.com, 0702-15 25 07

 

 

  Lennart Gunnarson, lennart.gunnarson@gmail.com, tel 0723-15 13 12

 

 

Ersättare:

 

Vera Bergman, weraosten@hotmail.com, tel 0703-27 77 70

 

 

 

Inge Hellström, ingehellstrom@hotmail.com, 070-3254058

 

 

Uppdaterad 200428/pt